Ontwikkeladvies

Augustus 2020: kosteloos loopbaanadvies en meer...

Wat houdt Ontwikkeladvies in?

Via https://www.hoewerktnederland.nl/ kunnen werkenden/werkzoekenden per augustus 2020 een aanvraag doen voor kosteloos loopbaanadvies vanuit de regeling ‘NL Leert Door’. Dit kunnen zij doen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Steps and Clouds komt hiervoor in aanmerking. Meer weten hoe dit zit en hoe je op de hoogte blijft van deze ontwikkelingen? Lees dan hieronder verder.

03-07-2020 – Vanaf begin augustus ontwikkeladviezen voor iedereen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is te lezen dat werkenden en werkzoekenden vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Naar verwachting zullen zo’n 20.000 mensen hiervan gebruik maken. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door. In de vormgeving van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de in januari 2020 geëindigde Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor Vijfenveertigplussers.

Minister Koolmees is blij dat mensen vanaf deze zomer al aan de slag kunnen met een loopbaanadviseur: “Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.”

Wat is het doel van ‘NL Leert Door’?

Het doel van NL Leert Door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-nl-leert-door

Wie kan er gebruik maken van de regeling NL werk door?

De regeling NL leert door biedt werkenden en werkzoekenden waaronder flexwerkers, zzp’ers  de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast is er de mogelijkheid een online scholingsactiviteiten te volgen. Werkgevers stimuleren hun werknemers van deze regeling gebruik te maken en gaan actief het gesprek over leren en ontwikkelen met hun werknemers aan te gaan.

Planning 2020

Start ontwikkeladvies         
Vanaf begin augustus 2020 kunnen werkenden ontwikkeladvies aanvragen. Op www.hoewerktnederland.nl komt vanaf half juli 2020 informatie beschikbaar.

Start online scholingsactiviteiten 
Later dit jaar volgen de online scholingsactiviteiten. Hier kunnen mensen kosteloos aan deelnemen bij een aantal publieke en private opleiders. De opleiders kunnen de kosten van die onlinescholingsactiviteiten dekken via de subsidieregeling.

Wat betekent dit voor werkgevers?

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen uit het tweede noodpakket. Dit tweede noodpakket, is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat mensen zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Daarom zijn werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing.  Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door.